Patents list

Sposób otrzymywania wstrzykiwalnego biokompatybilnego nośnika leków, komórek lub ich kombinacji, w postaci mikrorusztowań, kompozycja do podawania przez wstrzykiwanie zawierająca wspomniane nośniki oraz jej zastosowanie

Authors: Nakielski P., Pawłowska S., Pruchniewski M., Urbanek-Świderska O., Pierini F.

Patent numer/date of grant: 244645, WUP 08/2024, 2024-02-19

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Proteza do odprowadzenia moczu u pacjentów pozbawionych pęcherza moczowego oraz sposób jej wytwarzania

Authors: Adamiec W., Drewa T., Jundziłł A., Kowalczyk T., Kucharska M., Kwieciński P., Meger K., Meger M., Niemczyk-Soczyńska B., Pokrywczyńska M., Tomaszewski W., Urbanek-Świderska O., Zembrzycki K.

Patent numer/date of grant: 446936, 2023-11-30

Applicant name: PL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, VET-LAB Brudzew dr Piotr Kwieciński, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Katarzyna Meger

 

Nośnik współdostarczania substancji reagujący na różne temperatury w formie włókniny typu Janus oraz sposób jego wytwarzania i zastosowanie

Authors: Altangerel A., Kołbuk-Konieczny D., Sajkiewicz P.

Patent numer/date of grant: 443405, 2023-01-03

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Sposób otrzymywania polilaktydowego substytutu kości gąbczastej

Authors: Gadomska-Gajadhur A., Budnicka M., Ruśkowski P., Kołbuk-Konieczny D.

Patent numer/date of grant: 239154, WUP 32/2021, 2021-11-08

Applicant name: PL, Politechnika Warszawska

 

Sposób otrzymywania poli(bursztynianiu glicerolu)

Authors: Gadomska-Gajadhur A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Wrzecionek M., Kołbuk-Konieczny D., Jeznach O., Budnicka M., Szymaniak M.

Patent numer/date of grant: 238248, WUP 18/2021, 2021-08-02

Applicant name: PL, Politechnika Warszawska

 

Sposób wytwarzania elektroprzędzonych materiałów zawierających natywne białko albuminy, mata otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie, zwłaszcza jako materiałów opatrunkowych

Authors: Kowalczyk T., Noszczyk B.H.

Patent numer/date of grant: 238231, WUP 17/2021, 2021-07-26

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

Sposób obróbki powierzchni oraz implant wytworzony z wykorzystaniem obróbki powierzchni

Authors: Kołbuk-Konieczny D., Urbanek-Świderska O., Przybysz S., Gloc M.

Patent numer/date of grant: 236812, WUP 04/2021, 2021-02-22

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Biodegradowalny stent zewnętrzny przeznaczony do nakładania na naczynia krwionośne oraz sposób jego wytwarzania

Authors: Suwalski G., Sajkiewicz P., Dulnik J., Denis P.

Patent numer/date of grant: 236613, WUP 03/2021, 2021-02-08

Applicant name: PL, Sajkiewicz P., Denis P., Dulnik J.

 

Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta Hopkinsona oraz sposób pomiaru zachowania materiału, w którym stosuje się Dzielony Pręt Hopkinsona

Authors: Frąś L.J., Kołbuk-Konieczny D., Pręgowska A.

Patent numer/date of grant: 234657, WUP 03/2020, 2020-03-31

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Sposób otrzymywania szerokoporowatego, poliestrowego rusztowania komórkowego

Authors: Chwojnowski A., Łukowska E., Wojciechowski C., Gadomska-Gajadhur A., Kruk A., Ruśkowski P., Synoradzki L., Denis P., Dulnik J., Sajkiewicz P.

Patent numer/date of grant: 228884, WUP 05/2018, 2018-05-30

Applicant name: PL, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym

Authors: Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A.

Patent numer/date of grant: 226479, WUP 07/2017, 2017-07-31

Applicant name: PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu

Authors: Andrychowski J., Frontczak-Baniewicz M.M., Czernicki Z.M., Gołąbek-Sulejczak D.A., Kowalczyk T., Kowalewski T.A., Nakielski P.

Patent numer/date of grant: 225858, WUP 05/2017, 2017-05-31

Applicant name: PL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Sposób wytwarzania mat z nanowłókien

Authors: Kowalewski T.A., Lamparska D., Zembrzycki K., Kowalczyk T.

Patent numer/date of grant: 222733, WUP 08/2016, 2016-08-31

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Urządzenie do rozciągania próbek polimerów badanych metodą mikroskopii optycznej

Authors: Zawadzki Z., Sajkiewicz P., Wasiak A.

Patent numer/date of grant: 182309, WUP 12/2001, 2001-12-31

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 

Urządzenie do badań przemian strukturalnych polimerów pod naprężeniem

Authors: Wasiak A., Zawadzki Z., Sajkiewicz P.

Patent numer/date of grant: 161567, WUP 07/1993, 1993-07-30

Applicant name: PL, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego "ZORPOT

logo

Contact us

Adolfa Pawińskiego 5B Street

Warsaw 02-106, Poland

 

tel.(+48) 22 826 12 81 ext. 425

© Ligamed 2024
Created by: Solmedia.pl